fbpx

Flyttstäd

Hem » Tjänster » Flyttstäd

Flyttstäd

Går du i flyttankar?

Vi kan göra det hela väldigt smidigt för dig!

Vi samarbetar med Kalles Bud för att göra det enkelt för dig som kund. Du kan nämligen boka både hjälp med flytten och själva flyttstädningen samtidigt. En förfrågan, två offerter.

Vi erbjuder även rutavdrag på flyttjänster. Då kan du dessutom spara hela 50 procent av arbetskostnaden när du tar hjälp av oss för att flytta!

Kök

 • Rengöring vitvaror in- och utvändigt – kyl, frys, ugn, micro
 • Rengöring vitvaror utvändigt – diskmaskin
 • Rengöring kakel, köksvägg
 • Rengöring diskho, blandare, bänkskiva 
 • Rengöring belysning, fläkt
 • Rengöring soputrymme (inkl. sopkärl)

Bostadsrum

 • Dammtorkning av persienner
 • Rengöring dörrar, lister
 • Rengöring golv, element
 • Rengöring skåp, ventiler
 • Rengöring uttag, strömbrytare m.m.

 

Bad

 • Rengöring dusch, badkar, golvbrunn
 • Rengöring tvättställ, skåp, spegel
 • Rengöring wc, vattenledningar
 • Rengöring väggar (inkl avkalkning)
 • Rengöring vitvaror utvändigt – tvättmaskin, torktumlare

 

Övrigt

 • Fönsterputsning (inkl. rengöring karmar)

För bostäder som är hårt smutsade (mycket fläckar, fett, märken, rökning etc) utgår timdebitering. Vid frågor kontakta oss för mer information.

Inglasade balkonger samt inglasad altan/uterum. Grovstädning biytor (balkonger, förråd, garage, källare m.m.)

Flyttstäd

Varför ska du köpa flyttstädning?

Mer tid till annat.

Varför ska du välja att köpa flyttstädning? Vi har besiktniksgaranti- Om du skulle få anmärkning på ditt besiktningsprotokoll åtgärdar vi det inom 1-2 dagar. Du får tid till annat I vår serviceavgift ingår allt material och kem för flyttstädningen.

Flyttstäd

Offertförfrågan

Wilson Munoz

0920 – 40 78 93
wilson.munoz@valstadat.com

VANLIGA FRÅGOR

FAQs

Här hittar du svaret på våra vanligaste frågor. Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något.
Vi lyssnar på vilka behov ni har och därefter ger vi förslag och anpassar vårt erbjudande.

Välstädat prioriterar kvalité framför snabbt utfört arbete. Vi eftersträvar alltid att hålla det vi lovat så att du som kund skall känna dig trygg.

Vi vill möta kundens krav och förväntningar på en säker miljöanpassad service på både produkter och städmetoder.

Välstädat tillhandahåller allt material om inget annat anges.

Arbetet leds och kontrolleras av Välstädats arbetsledare. Arbetet inspekteras fortlöpande och arbetsledningen rapporterar avvikelser till kunden.

Vi försöker att till minsta möjliga mån påverka vår planet med kemiska och skadsamma medel. Därför säkerställer vi att våra produkter och kemiska medel  som används är märkta med Svanen eller Bra Miljöval.

Ja, det är vi!

Välstädat är auktoriserat av Almega Serviceföretagen under perioden den 1 juli 2020 till den 31 juli 2021. För auktorisation krävs bl a att företaget har:

 • F-skattsedel och är registrerad i moms och arbetsgivaravgiftsregistret
 • Inte har någon skatteskuld hos kronofogdemyndigheten
 • Har tillstyrkt revisionsberättelse registrerad hos Bolagsverket
 • Är medlem i Almega och följer aktuellt kollektivavtal för sina medarbetare
 • Ger alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal
 • Följer Almega Serviceföretagens Allmänna Kontraktsvillkor eller motsvarande
 • Har ansvarsförsäkring på minst det belopp de Allmänna Kontraktsvillkoren anger
 • Följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer
 • Har dokumenterat miljöledningssystem eller är miljöcertifierat
 • Har synlig namnbricka eller företagskort på sina medarbetare

Auktorisationen omprövas årligen. Auktorisationen gäller enbart för verksamhet inom Almega Serviceföretagens avtalsområde.
Medlemsföretaget Välstädat i Norrland AB uppfyller våra krav och har rätt att under tiden den 1 juli 2020 till den 31 juli 2021 använda benämningen Auktoriserat
serviceföretag.

Företag som inte uppfyller auktorisationsbestämmelserna kan under perioden fråntas sin auktorisation.

Kök
– Rengöring av vitvaror in-& utvändigt (kyl, spis, ugn, ugnsplåtar, Micro.)
– Rengöring utvändigt av diskmaskin
– Rengöring av kakel
– Rengöring av vask, bänk, blandare
– Rengöring av fläkt och dess belysning
– Rengöring soputrymme (inkl. sopkärl)
– Rengöring skåpar (in-/utvändigt)
– Rengöring bakom spis

Bad
– Rengöring av dusch, badkar, golvbrunnar
– Rengöring av tvättställ, skåp (ut och invändigt), speglar
– Rengöring av wc, vattenledning
– Rengöring av kakelväggar (inkl avkalkning)
– Rengöring av vitvaror utvändigt (tvättmaskin, torktumlare)

Bostadsrum
– Dammtorkning av persienner
– Rengöring dörrar, dörrkarmar, golvlister
– Rengöring golv, element
– Rengöring skåp, ventiler
– Rengöring uttag, strömbrytare, elskåp, brandvarnare

Övrigt som ingår
– Fönsterputs (endast insida putsas under vinterhalvåret)
– Rengöring fönsterkarmar
– Rengöring av biytor (balkong, förråd, garage, källare, bastu)

Extra tillval
– Inglasade balkonger
– Inglasad altan/uterum

Du som kund ansvarar själv för:

 • Väggar och tak (Välstädat tar inte väggar och tak med risk för skador på ytskikt)
 • Fönster (fläckar som tex målarfärg, Välstädat skrapar inte, med risk för att skada fönstret)
 • Dra fram kyl och frys (Välstädat drar inte fram med risk för att skada golvet)
 • Möbelfritt (Välstädat flyttar ej möbler med riks för skador på golv/väggar)
 • Att ange rätt kvadratmeter, skulle de tillkomma mer så tillkommer extra kostnad

Priset gäller inklusive mervärdesskatt samt avdrag för RUT, och faktureras i efterskott med en kredittid om 30 dagar. Påminnelseavgift om 50 SEK per faktura.

Prisnivån gäller år 2021, prisindexering sker med 3% årligen.

Pris serviceavgift 1: 246 kr inklusive moms.
Pris serviceavgift 2: 368 kr inklusive moms.

Välstädat ansöker om RUT-avdrag åt er som kund, fakturan ni får så framgår redan avdragen skattereduktion.
Om utrymme för skattereduktion (RUT) inte finns, kommer avdragen reduktion att debiteras kunden.

 

Serviceavgift tillkommer per städtillfälle enligt tabell nedan. Detta är kostnader för b.la. bil, försäkringar, kemikalier och annat material som ej är avdragsgillt för skattereduktion (RUT).
Serviceavgift 1: 0–20 km från Välstädats lokaler.
Serviceavgift 2: 20 – km från Välstädats lokaler
Välstädat förbehåller sig rätten att frångå offererat pris och debitera löpande pris per timme. Detta om objektet bedöms av arbetsledning mer än normalt nedsmutsat. Detta meddelas dig som kund innan något arbete påbörjas. Vårt mål är att i alla dessa lägen komma överens med kunden för att kunna fortskrida med städuppdraget.
Accepterad offert innebär ej att önskat utförandedatum garanteras, utförandedatum bekräftas efter accepterad offert utav Välstädats arbetsledare till kund.

Entreprenören har försäkring med ett försäkringsbelopp på 10 000 000 kronor vid varje skadetillfälle. Beloppet är gemensamt för person- och sakskada. Entreprenörens ansvar är begränsat till försäkringsbeloppet.

Klagomål ska skriftligen inkommit till Välstädat inom 72h från utförandedatum annars anses städningen vara godkänd av beställare.

Avbokning av kund ska ske senast 72 timmar innan städtillfället om inget annat angetts, annars debiteras 50% av offererad summa samt aktuell serviceavgift.
Om kund eller närstående är hemma pga. sjukdom förbehåller Välstädat rätten att avboka tillfället utan fördröjning samt debitera 50% av offererad summa inklusive aktuell serviceavgift. Detta pga. smittrisken, så att vi kan behålla en god arbetsmiljö för vår personal.

Fakturering sker första veckan i varje kalendermånad, om inget annat är överenskommet.
Överenskommen avgift skall inbetalas på entreprenörens bankgiro, vid månadsavgift senast sista dagen i månaden. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande lag, om ej annat överenskommits. Erlägges ej betalning trots skriftlig anmodan äger entreprenören rätt att omedelbart upphöra med städningen samt kund skickas vidare till Välstädats inkassopartner.

Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse utom entreprenörens kontroll såsom krig, pandemi, upplopp, eldsvåda, explosion, explosionsfara eller ingripande av offentlig myndighet som medför att entreprenören icke eller endast till onormala höga kostnader kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, fritar entreprenören under den tid förhållandet råder från fullgörande av dessa skyldigheter.

Ändringar och tillägg i dessa avtalsvillkor (gäller även städinstruktioner och ev. bilagor) skall bekräftas skriftligt av entreprenören för att bli gällande. Tvister som ej kan avgöras vid förhandlingar parterna emellan rörande tillämpningen av detta avtal skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag, dock krav på att betalning av avgift får anhängiggöras vid domstol utan hinder av denna skiljeklausul.

Nycklarna kvitteras av entreprenören som förser nycklarna med nummerbrickor.

Entreprenören svarar för låsbyte p.g.a. förlust av omhändertagen nyckel med belopp upp till basbelopp.

Hur kan vi hjälpa dig?